Dbamy o nasze mamy

Dbamy o nasze mamy

Edukacyjno – profilaktyczny program „Dbamy o nasze mamy”

Działania prowadzone na terenie placówek oświatowo-wychowawczych oraz w miejscach ogólnie dostępnych dla społeczności lokalnej (rynek, park, dom kultury itp.) oraz w ośrodkach zdrowia, szpitalach i innych obiektach posiadających charakter placówek służby zdrowia.

Cele: podnoszenie poziomu świadomości kobiet na temat chorób nowotworowych, łamanie stereotypu – choroby nieuleczalnej traktowanej jako wyrok, przekazanie zasad samokontroli i wdrożenie umiejętności samobadania piersi, uświadomienie potrzeby poddawania się badaniom profilaktycznym, niezbędnym we wczesnym diagnozowaniu choroby – a co za tym idzie jej wyleczeniu, zaangażowanie dzieci do aktywności w kierunku wyrabiania poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i bliskich, umożliwienie przeprowadzenia bezpłatnych badań profilaktycznych jak największej liczbie kobiet.

Event Details:

1, Mar, 2022
Polska
Fundacja Różowa Konwalia
top